Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacjeZWROT TOWARU
 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wysyłki towaru przez Sprzedającego.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest zwrócić otrzymany towar w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez Sprzedającego adres.
 3. Kupujący zwracając towar zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki oraz poniesienia kosztów zwrotu.
 4. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 5. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić koszty towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zwrotu (w przypadku zwrotu zamówienia, którego koszt dostawy do Kupującego pokrywa Sprzedający - Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia od kwoty zwrotu kosztów dostawy poniesionych przy realizacji zamówienia.                                                                    
REKLAMACJA
 1. Towar kupiony w ramach sklepu www.tasmyspinajace.pl przez Kupującego podlega reklamacji w przypadku stwierdzenia  jego  niezgodności z umową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.                                                                                               
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail (biuro@tasmyspinajace.pl) Sprzedającego w formie pisemnej, podając wszystkie dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zawierające numer faktury, imię i nazwisko (Nazwę) Kupującego, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, określenie Towaru niezgodnego z umową, datę zakupu i otrzymania towaru, datę ujawnienia wady towaru, opis wykrytej wady.                                                              W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego Sprzedający prosi o załączenie kopii dowodu zakupu Towaru.                                  
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (e-mail wysłany do Sprzedającego).                                                                                          
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedającego. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.                                                                                                                                                           
 2. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od jej wykrycia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.                                                                                                                                                                                                    
 3. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedający zawiadomi Kupującego pisemnie na wskazany adres e-mail.

Przejdź do strony głównej